เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แพทย์เตือนเด็กทารกใส่แมสก์-เฟสชิลด์ เสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

ดู 5 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ