เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

“น้องกระปุก” หุ่นยนต์บริการเสริฟของห่างเชื้อโควิด-19

ดู 2 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ