Fungdham

Fungdham

จำนวนคลิป 16 คลิปดู 106 ครั้ง

คลิปล่าสุด

พระคาถาเรียกกำไร 00:18

พระคาถาเรียกกำไร

Fungdham

ดู 11 ครั้ง

พระคาถาชัยมงคล 00:59

พระคาถาชัยมงคล

Fungdham

ดู 19 ครั้ง

พระคาถาขายของดี 00:27

พระคาถาขายของดี

Fungdham

ดู 11 ครั้ง

พระคาถา มหาเสน่ห์ 04:21

พระคาถา มหาเสน่ห์

Fungdham

ดู 11 ครั้ง

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 00:39

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

Fungdham

ดู 4 ครั้ง

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 00:31

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

Fungdham

ดู 3 ครั้ง