เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เที่ยวเขาแหลมปู่เจ้า สักการะเสด็จเตี่ยชมวิวอ่าวไทย 360 องศา

ดู 5 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ