เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

“โดรนเกษตร” ฝีมือคนไทย ลดต้นทุน-แรงงานช่วยเกษตรกร

ดู 2 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ