เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ม.มหิดล เร่งผลิต“DoctoSight” หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ

ดู 10 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ