เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สจล. ผลิต“ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ”เลี่ยงสัมผัสโควิด-19

ดู 2 ครั้ง

เจษฎาบอกต่อ