เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

Airbnb เปิดให้เข้าพักพระราชวังชัยปุระในอินเดีย

ดู 2 ครั้ง

กระแสโลก World News

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment