เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

น้ำหนักตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ดู 2 ครั้ง

กระแสโลก World News

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment