เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เล่นรายการถัดไป

เตือนเร่งแก้ปัญหาอดอยากในเยเมน-โซมาเลีย

ดู 10 ครั้ง

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment