เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรุ่งนี้

ดู 2 ครั้ง

ข่าวสั้น Motion News

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment