เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ฝ่ายค้านอภิปรายชี้นายกฯไม่มีวุฒิภาวะ จี้ลาออก

ดู 4 ครั้ง

ข่าวสั้น Motion News

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment