เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก 6 รัฐมนตรี

ดู 1 ครั้ง

ข่าวสั้น Motion News

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment