เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

อนามัยโลก อนุมัติให้ใช้วัคซีนซิโนแวคในกรณีฉุกเฉินแล้ว

ดู 5 ครั้ง

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment