เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ฝ่ายค้านจ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ

ดู 3 ครั้ง

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment