เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เฟซบุ๊กลบบัญชีส่อแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐ

ดู 10 ครั้ง

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment