โรงเรียนสอนอาชีพ 24 ชั่วโมง @TutorMe

เรียนรู้การทำธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เรื่องของ Mindset วิธีการการทำธุรกิจ การตลาด แฟรนไชส์ นำเข้า ส่งออก บัญชี ภาษี 360 องศาเกี่ยวกับการตั้งต้นทำธุรกิจไปจนถึงขยายให้เติบโต

จำนวนคลิป 6 คลิปดู 186 ครั้ง