Speak English with Pair @TUTORME

จำนวนคลิป 20 คลิปดู 189 ครั้ง

แนะนำคอร์สเรียน Key Phrases Business English

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน ซึ่งเน้นทักษะในการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ  โดยจะรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพราะทุกประโยคล้วนแล้วแต่เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ  เหมาะอย่างยิ่งกับ ผู้ที่ทำงานหรือทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ

Key Phrases Business English