EnglishAfternoonz @TutorMe

พื้นที่ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ชีวิตของเราเอง ภาษาอังกฤษฝึกยาก แต่ฝึกได้! อยากได้ภาษาอังกฤษก็ต้องไฝว้! ค่อยๆ ฝึกไปด้วยกันนะ

จำนวนคลิป 27 คลิปดู 6,754 ครั้ง

คลิปแนะนำ

Winter is coming... 01:52

Winter is coming...

EnglishAfternoonz @TutorMe

ดู 349 ครั้ง