ฟิสิกส์แม่งเถื่อน @TutorMe

เรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องต้องดู สั้นๆ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

จำนวนคลิป 7 คลิปดู 4,437 ครั้ง