หมวด: ศาสนา » พุทธ

พุทธ

รู้จักให้อภัยตัวเอง 01:21

รู้จักให้อภัยตัวเอง

Purifilm

ดู 28 ครั้ง

คาถาแผ่เมตตาให้ตนเอง 00:53

คาถาแผ่เมตตาให้ตนเอง

Purifilm

ดู 34 ครั้ง

คาถาอุปคุต 02:13

คาถาอุปคุต

Purifilm

ดู 15 ครั้ง

คาถาเรียกโชค 08:07

คาถาเรียกโชค

Purifilm

ดู 51 ครั้ง

คาถาเงินล้าน 08:24

คาถาเงินล้าน

Purifilm

ดู 49 ครั้ง