เดอะ สิงห์ ออบสตาเคิล เทรล ซีรี่ย์ 2019, สิงห์, วิ่ง,