เรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขกับครูพี่ตี่ตี๋ @TUTORME

พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 1/2

พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3 ตอน 1/2

19 คลิป
เล่นทั้งหมด
10.
EP 9 ประโยค

EP 9 ประโยค

ดู 0 ครั้ง

34:55
12.
EP 11 ราชาศัพท์ ตอนที่ 1
16:28
13.
EP 12 ราชาศัพท์ ตอนที่ 2
24:22
14.
EP 13 ระดับภาษา

EP 13 ระดับภาษา

ดู 0 ครั้ง

07:45
16.
EP 15 สำนวนไทย

EP 15 สำนวนไทย

ดู 0 ครั้ง

10:09