ปฏิพล รักพงษ์ (ครูบิ๊ก) @TUTORME

คณิตฯ นายสิบ (ตำรวจ) ฟิตให้ตรงจุด

คณิตฯ นายสิบ (ตำรวจ) ฟิตให้ตรงจุด

14 คลิป
เล่นทั้งหมด
2.
EP 1 มิติสัมพันธ์
25:49
4.
EP 3 ตรรกศาสตร์

EP 3 ตรรกศาสตร์

ดู 0 ครั้ง

41:59
5.
EP 4 เซต

EP 4 เซต

ดู 1 ครั้ง

44:44
6.
EP 5 ลำดับอนุกรม

EP 5 ลำดับอนุกรม

ดู 0 ครั้ง

44:14
8.
EP 7 อัตราส่วน

EP 7 อัตราส่วน

ดู 0 ครั้ง

50:23
9.
EP 8 สถิติ

EP 8 สถิติ

ดู 0 ครั้ง

24:02
10.
EP 9 ความน่าจะเป็น
19:32
11.
EP 10 พื้นที่ ปริมาตร
25:58
12.
EP 11 บัญญัติไตรยางค์
13:03
13.
EP 12 สมการและอสมการ
23:54
14.
EP 13 โจทย์ปัญหา

EP 13 โจทย์ปัญหา

ดู 0 ครั้ง

30:14