กฤติกา ปาลกะวงศ์ (ครูพี่หนู) @TUTORME

อัพคะแนน Eng วิชาสามัญ

อัพคะแนน Eng วิชาสามัญ

13 คลิป
เล่นทั้งหมด
2.
EP 1 Dialogue

EP 1 Dialogue

ดู 5 ครั้ง

26:09
3.
EP 2 Conversation 1

EP 2 Conversation 1

ดู 2 ครั้ง

24:31
4.
EP 3 Conversation 2

EP 3 Conversation 2

ดู 1 ครั้ง

27:27
5.
EP 4 Reading Part I Graph and Ads 1

EP 4 Reading Part I Graph and Ads 1

ดู 2 ครั้ง

12:48
6.
EP 5 Reading Part I Graph and Ads 2

EP 5 Reading Part I Graph and Ads 2

ดู 1 ครั้ง

16:18
7.
EP 6 Reading Part II Reading Passage 1

EP 6 Reading Part II Reading Passage 1

ดู 0 ครั้ง

21:46
8.
EP 7 Reading Part II Reading Passage 2

EP 7 Reading Part II Reading Passage 2

ดู 3 ครั้ง

26:35
9.
EP 8 Reading Part II Reading Passage 3

EP 8 Reading Part II Reading Passage 3

ดู 1 ครั้ง

40:10
10.
EP 9 Writing Part I Cloze Test 1

EP 9 Writing Part I Cloze Test 1

ดู 2 ครั้ง

22:12
11.
EP 10 Writing Part I Cloze Test 2

EP 10 Writing Part I Cloze Test 2

ดู 0 ครั้ง

11:33
12.
EP 11 Writing Part I Cloze Test 3

EP 11 Writing Part I Cloze Test 3

ดู 2 ครั้ง

14:26
13.
EP 12 Writing Part II Paragraph Organization
22:04