อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ) @TUTORME

ตีแหลก แหกทุกกฎ Biology ม.6 Part 1/2

ตีแหลก แหกทุกกฎ Biology ม.6 Part 1/2

21 คลิป
เล่นทั้งหมด
2.
EP 1 Introduction 1

EP 1 Introduction 1

ดู 2 ครั้ง

25:59
3.
EP 2 Introduction 2

EP 2 Introduction 2

ดู 2 ครั้ง

27:13
4.
EP 3 Biomolecule 1

EP 3 Biomolecule 1

ดู 0 ครั้ง

33:18
5.
EP 4 Biomolecule 2

EP 4 Biomolecule 2

ดู 1 ครั้ง

26:27
6.
EP 5 The Cell 1

EP 5 The Cell 1

ดู 2 ครั้ง

30:29
7.
EP 6 The Cell 2

EP 6 The Cell 2

ดู 2 ครั้ง

28:33
10.
EP 9 Homeostasis amd Reproductive system 1
37:05
11.
EP 10 Homeostasis amd Reproductive system 2
29:02
12.
EP 11 Circulartory system and Immunity 1

EP 11 Circulartory system and Immunity 1

ดู 0 ครั้ง

33:41
13.
EP 12 Circulartory system and Immunity 2

EP 12 Circulartory system and Immunity 2

ดู 0 ครั้ง

28:19
14.
EP 13 Animal Locomotion and Nervous system 1
35:35
15.
EP 14 Animal Locomotion and Nervous system 2
29:43
16.
EP 15 Endocrine System anh Animal Behavior 1
32:45
17.
EP 16 Endocrine System anh Animal Behavior 2
38:54
18.
EP 17 Structure and Function of Plant 1

EP 17 Structure and Function of Plant 1

ดู 0 ครั้ง

29:27
19.
EP 18 Structure and Function of Plant 2

EP 18 Structure and Function of Plant 2

ดู 1 ครั้ง

31:46
20.
EP 19 Photosynthesis 1

EP 19 Photosynthesis 1

ดู 1 ครั้ง

27:24
21.
EP 20 Photosynthesis 2

EP 20 Photosynthesis 2

ดู 0 ครั้ง

32:21