เรียนกีตาร์

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied 17:33

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 102 ครั้ง

Part 4 Lesson 3 Pull off 09:31

Part 4 Lesson 3 Pull off

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 194 ครั้ง

สอน Intro Fingerstyle on C Part 1 20:08

สอน Intro Fingerstyle on C Part 1

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 26 ครั้ง

สอน verse Fingerstyle on C Part 2 19:39

สอน verse Fingerstyle on C Part 2

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 25 ครั้ง