หุ่นยนต์

“ANYmal” หุ่นยนต์ 4 ขา 02:26

“ANYmal” หุ่นยนต์ 4 ขา

MONO29NEWS

ดู 10 ครั้ง

หุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G 01:34

หุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G

MONO29NEWS

ดู 8 ครั้ง