The Sexologist

The Sexologist

รอบรู้เรื่องเซ็กซ์ สุขภาพผู้ชายและผู้หญิงโดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อติวุทธ กมุทมาศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบทุกปัญหาแบบชัดเจนและตรงประเด็น

จำนวนคลิป 53 คลิป

ช่องรายการที่ร่วมกับ The Sexologist

คลิปทั้งหมด