เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ฝ่ายค้านตุรกีต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ดู 16 ครั้ง

เล่นรายการถัดไป

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

Facebook Comment