เที่ยวพิระมิดด้วยเทคโนโลยี VR

เที่ยวพิระมิดด้วยเทคโนโลยี VR

เช้าทันโลก Welcome World · ดู 5 ครั้ง

เผยความลับพิเศษ “คอนกรีตสมัยโรมัน”

เผยความลับพิเศษ “คอนกรีตสมัยโรมัน”

เช้าทันโลกสุดสัปดาห์ Welcome World Weekend · ดู 89 ครั้ง

ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมระบุพิกัดดวงที่ 2

ญี่ปุ่นส่งดาวเทียมระบุพิกัดดวงที่ 2

เช้าทันโลก Welcome World · ดู 13 ครั้ง

ช่องรายการ