มาเล่นเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันเถอะ!?

มาเล่นเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันเถอะ!?

เฟื่องลดา · ดู 21 ครั้ง

หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงอัจฉริยะในอังกฤษ

หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงอัจฉริยะในอังกฤษ

MONO29NEWS · ดู 14 ครั้ง

“หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ”  ฝีมือนักศึกษาไทย

“หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ” ฝีมือนักศึกษาไทย

MONO29NEWS · ดู 32 ครั้ง

ช่องรายการ