35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรมแรม "ที่ควรรู้" - สำเนียงอเมริกัน

35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรมแรม "ที่ควรรู้" - สำเนียงอเมริกัน

Talk American · ดู 104 ครั้ง

Capsule ภาษาอังกฤษแปลว่า ออกเสียงว่าอย่างไร

Capsule ภาษาอังกฤษแปลว่า ออกเสียงว่าอย่างไร

Adam @TutorMe · ดู 56 ครั้ง

18 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "รูปทรงเรขาคณิต"

18 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "รูปทรงเรขาคณิต"

Talk American · ดู 19 ครั้ง

ช่องรายการ