บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย

บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย

Purifilm · ดู 88 ครั้ง

บทสวด ไตรสรณคมน์

บทสวด ไตรสรณคมน์

Purifilm · ดู 45 ครั้ง

บทกราบพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

Purifilm · ดู 62 ครั้ง

ช่องรายการ