คำพูดรุนแรง ที่ไม่ควรพูดกับคนรัก เพื่อทำร้ายจิตใจกัน

คำพูดรุนแรง ที่ไม่ควรพูดกับคนรัก เพื่อทำร้ายจิตใจกัน

Purifilm · ดู 2,665 ครั้ง

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

Purifilm · ดู 29 ครั้ง

บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย

บทสวด ขอขมาพระรัตนตรัย

Purifilm · ดู 71 ครั้ง

ช่องรายการ