Pororo

โพโรโระ เพนกวินป่วน ก๊วนขั้วโลกใต้ คือการ์ตูน 3มิติ สีสันสดใสที่สร้างโดยบริษัท Iconix Entertainment ของ เกาหลี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโพโรโระ เพนกวินน้อยที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกพร้อมกับผองเพื่อน ในทุกๆตอน โพโรโระกับเพื่อนๆจะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ แต่ยังแอบแฝงคติเตือนใจที่ดีๆให้เด็กอีกด้วย

จำนวนคลิป 130 คลิปดู 2,230 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 1 06:51

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 1

Pororo

ดู 507 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 2 06:52

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 2

Pororo

ดู 98 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 3 06:52

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 3

Pororo

ดู 110 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 4 06:51

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 4

Pororo

ดู 51 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 5 06:52

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 5

Pororo

ดู 34 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 6 06:52

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 6

Pororo

ดู 59 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 7 06:51

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 7

Pororo

ดู 43 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 8 06:53

Pororo the Little Penguin Season 1 ตอนที่ 8

Pororo

ดู 24 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 1 06:51

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 1

Pororo

ดู 117 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 2 06:53

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 2

Pororo

ดู 41 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 3 06:52

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 3

Pororo

ดู 97 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 4 06:53

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 4

Pororo

ดู 10 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 5 06:52

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 5

Pororo

ดู 5 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 6 06:52

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 6

Pororo

ดู 6 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 7 06:52

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 7

Pororo

ดู 8 ครั้ง

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 8 06:52

Pororo the Little Penguin Season 2 ตอนที่ 8

Pororo

ดู 7 ครั้ง

Pororo Singalong

Pororo Singalong เพลง Animalfarm 03:03

Pororo Singalong เพลง Animalfarm

Pororo

ดู 40 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Blueland 03:01

Pororo Singalong เพลง Blueland

Pororo

ดู 18 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Broom Broom 03:00

Pororo Singalong เพลง Broom Broom

Pororo

ดู 11 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Dingdongdang 02:59

Pororo Singalong เพลง Dingdongdang

Pororo

ดู 11 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Flyfly 03:03

Pororo Singalong เพลง Flyfly

Pororo

ดู 9 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Forsure 03:00

Pororo Singalong เพลง Forsure

Pororo

ดู 0 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Freezeinyourposition 03:01

Pororo Singalong เพลง Freezeinyourposition

Pororo

ดู 14 ครั้ง

Pororo Singalong เพลง Goodchild 03:00

Pororo Singalong เพลง Goodchild

Pororo

ดู 0 ครั้ง