การโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ดู 4,272 ครั้ง

MRT

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน 00:30

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน

MRT

ดู 368 ครั้ง

การใช้บันไดเลื่อน 00:30

การใช้บันไดเลื่อน

MRT

ดู 1,045 ครั้ง

ขึ้นรถขบวนถัดไป 00:30

ขึ้นรถขบวนถัดไป

MRT

ดู 599 ครั้ง

Facebook Comment