การโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ดู 41 ครั้ง

MRT

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

คลิปแนะนำจากช่องรายการ

การใช้บันไดเลื่อน 00:30

การใช้บันไดเลื่อน

MRT

ดู 10 ครั้ง

ขึ้นรถขบวนถัดไป 00:30

ขึ้นรถขบวนถัดไป

MRT

ดู 21 ครั้ง

Facebook Comment