MRT

จำนวนคลิป 6 คลิปดู 62 ครั้ง

การโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

ขึ้นรถขบวนถัดไป 00:30

ขึ้นรถขบวนถัดไป

MRT

ดู 15 ครั้ง

การใช้บันไดเลื่อน 00:30

การใช้บันไดเลื่อน

MRT

ดู 4 ครั้ง

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน 00:30

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน

MRT

ดู 6 ครั้ง