MRT

จำนวนคลิป 6 คลิปดู 9,070 ครั้ง

การโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำในการใช้รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้อง

ขึ้นรถขบวนถัดไป 00:30

ขึ้นรถขบวนถัดไป

MRT

ดู 738 ครั้ง

การใช้บันไดเลื่อน 00:30

การใช้บันไดเลื่อน

MRT

ดู 1,351 ครั้ง

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน 00:30

อุบัติเหตุกับบันไดเลื่อน

MRT

ดู 465 ครั้ง