Masked Rider Stronger

องค์การที่ชั่วร้าย องค์การใหม่ก่อตั้งขึ้นนามว่า "แบล็คซาตาน" ได้ส่งมนุษย์จักรกล แกงการูมาดำเนินแผนการ ยืดเรือความเร็วสูงโฮเวอร์คราฟ แต่แล้วก็มีชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาขัดขวางแผนการของพวกมัน โดยใช้ชื่อ "มนุษย์พลังไฟฟ้า" ผู้ผดุงความยุติธรรม นามคาเมนไรเดอร์ "สตรองเกอร์"

จำนวนคลิป 117 คลิปดู 4,248 ครั้ง

Mask Rider Stronger

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-1 08:11

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-1

Masked Rider Stronger

ดู 905 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-2 08:38

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-2

Masked Rider Stronger

ดู 174 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-3 08:54

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-3

Masked Rider Stronger

ดู 84 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-1 08:10

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-1

Masked Rider Stronger

ดู 199 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-2 08:59

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-2

Masked Rider Stronger

ดู 36 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-3 08:35

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-3

Masked Rider Stronger

ดู 44 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-1 08:33

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-1

Masked Rider Stronger

ดู 84 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-2 08:58

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-2

Masked Rider Stronger

ดู 17 ครั้ง