Masked Rider Stronger

องค์การที่ชั่วร้าย องค์การใหม่ก่อตั้งขึ้นนามว่า "แบล็คซาตาน" ได้ส่งมนุษย์จักรกล แกงการูมาดำเนินแผนการ ยืดเรือความเร็วสูงโฮเวอร์คราฟ แต่แล้วก็มีชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาขัดขวางแผนการของพวกมัน โดยใช้ชื่อ "มนุษย์พลังไฟฟ้า" ผู้ผดุงความยุติธรรม นามคาเมนไรเดอร์ "สตรองเกอร์"

จำนวนคลิป 117 คลิปดู 2,805 ครั้ง

Mask Rider Stronger

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-1 08:11

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-1

Masked Rider Stronger

ดู 742 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-2 08:38

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-2

Masked Rider Stronger

ดู 110 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-3 08:54

Masked Rider Stronger ตอนที่ 1-3

Masked Rider Stronger

ดู 54 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-1 08:10

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-1

Masked Rider Stronger

ดู 184 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-2 08:59

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-2

Masked Rider Stronger

ดู 22 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-3 08:35

Masked Rider Stronger ตอนที่ 2-3

Masked Rider Stronger

ดู 26 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-1 08:33

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-1

Masked Rider Stronger

ดู 72 ครั้ง

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-2 08:58

Masked Rider Stronger ตอนที่ 3-2

Masked Rider Stronger

ดู 6 ครั้ง