Kids Edutainment

จำนวนคลิป 57 คลิปดู 14,017 ครั้ง

เพลงเด็ก

เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ 04:50

เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่

Kids Edutainment

ดู 461 ครั้ง

เพลงเลียนเสียงสัตว์ 04:08

เพลงเลียนเสียงสัตว์

Kids Edutainment

ดู 195 ครั้ง

เพลง 7 วัน 7 สี 04:22

เพลง 7 วัน 7 สี

Kids Edutainment

ดู 181 ครั้ง

เพลง ABC ท่องกันทุกวัน 03:46

เพลง ABC ท่องกันทุกวัน

Kids Edutainment

ดู 199 ครั้ง

เพลง ก.ไก่(อะคูสติค) 04:28

เพลง ก.ไก่(อะคูสติค)

Kids Edutainment

ดู 141 ครั้ง

เพลงหมาและเงา 02:56

เพลงหมาและเงา

Kids Edutainment

ดู 135 ครั้ง

เพลงลูกหนูเจ้าความคิด 03:09

เพลงลูกหนูเจ้าความคิด

Kids Edutainment

ดู 89 ครั้ง

เพลงอึ่งอ่างกับวัว 03:03

เพลงอึ่งอ่างกับวัว

Kids Edutainment

ดู 208 ครั้ง

เรื่องเล่า เด็กๆ

เพลงสูตรคูณ12แม่

เพลงสูตรคูณแม่ 2. 02:24

เพลงสูตรคูณแม่ 2.

Kids Edutainment

ดู 308 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 3 02:33

เพลงสูตรคูณแม่ 3

Kids Edutainment

ดู 1,870 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่4 02:00

เพลงสูตรคูณแม่4

Kids Edutainment

ดู 201 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 5 01:51

เพลงสูตรคูณแม่ 5

Kids Edutainment

ดู 156 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 6 02:32

เพลงสูตรคูณแม่ 6

Kids Edutainment

ดู 283 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 7 02:47

เพลงสูตรคูณแม่ 7

Kids Edutainment

ดู 202 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 8 02:17

เพลงสูตรคูณแม่ 8

Kids Edutainment

ดู 158 ครั้ง

เพลงสูตรคูณแม่ 9 01:52

เพลงสูตรคูณแม่ 9

Kids Edutainment

ดู 486 ครั้ง

หัดอ่านหนังสือกัน

เพลงหน้าที่สระไทย 01:45

เพลงหน้าที่สระไทย

Kids Edutainment

ดู 1,630 ครั้ง

เพลงสระ ะ า    ิ    ี    ึ    ื 02:55

เพลงสระ ะ า ิ ี ึ ื

Kids Edutainment

ดู 195 ครั้ง

ครูหมีดาด้าสอนสระไทย 17:58

ครูหมีดาด้าสอนสระไทย

Kids Edutainment

ดู 687 ครั้ง

สอนอังกฤษ 1-10 นะหนูน้อย 04:23

สอนอังกฤษ 1-10 นะหนูน้อย

Kids Edutainment

ดู 46 ครั้ง

รู้จัก 7 วัน 7 สี 01:24

รู้จัก 7 วัน 7 สี

Kids Edutainment

ดู 246 ครั้ง

ท่องเลย สูตรคูณ

สูตรคูณแม่ 2 00:24

สูตรคูณแม่ 2

Kids Edutainment

ดู 87 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่3 00:24

ท่องสูตรคูณแม่3

Kids Edutainment

ดู 48 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่4 00:30

ท่องสูตรคูณแม่4

Kids Edutainment

ดู 42 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่ 5 00:27

ท่องสูตรคูณแม่ 5

Kids Edutainment

ดู 57 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่ 6 00:29

ท่องสูตรคูณแม่ 6

Kids Edutainment

ดู 61 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่ 7 00:30

ท่องสูตรคูณแม่ 7

Kids Edutainment

ดู 86 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่ 8 00:29

ท่องสูตรคูณแม่ 8

Kids Edutainment

ดู 114 ครั้ง

ท่องสูตรคูณแม่ 9 00:27

ท่องสูตรคูณแม่ 9

Kids Edutainment

ดู 61 ครั้ง