I love egg

นี่เป็นไข่ทั้ง 7 ฟองของ "I Love Egg" ซึ่งไม่ใช่ไข่ที่ธรรมดานะ พวกมันจะแสดงถึงความรู้สึกน่ารักๆ 7 แบบ ยิ่งไปกว่านั้นไข่ทั้ง 7 นี้ยังทันสมัยด้วย พวกมันชอบใส่ชุดน่ารักๆ พวกมันมักจะอิจฉาตัวอื่นๆ มันจึงพยายามที่จะแต่งตัวให้น่ารักที่สุด พวกมันจะเหมือนตัวละครในเทพนิยาย มันจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้ามันคิดว่ามันไม่สามารถอยู่ในตู้เย็นเหมือนไข่ธรรมดาฟองอื่นๆได้ พวกมันอยากจะเกิดใหม่ด้วย

จำนวนคลิป 26 คลิปดู 916 ครั้ง

I Love Egg

I Love Egg Ep.1 03:04

I Love Egg Ep.1

I love egg

ดู 150 ครั้ง

I Love Egg Ep.2 01:24

I Love Egg Ep.2

I love egg

ดู 53 ครั้ง

I Love Egg Ep.3 01:25

I Love Egg Ep.3

I love egg

ดู 65 ครั้ง

I Love Egg Ep.4 00:49

I Love Egg Ep.4

I love egg

ดู 48 ครั้ง

I Love Egg Ep.5 01:22

I Love Egg Ep.5

I love egg

ดู 31 ครั้ง

I Love Egg Ep.6 01:09

I Love Egg Ep.6

I love egg

ดู 62 ครั้ง

I Love Egg Ep.7 02:13

I Love Egg Ep.7

I love egg

ดู 55 ครั้ง

I Love Egg Ep.8 01:42

I Love Egg Ep.8

I love egg

ดู 46 ครั้ง