Groove High

Groove High กรูฟไฮ เปรี้ยว ซ่าส์ ทอมต้องแต่งเพลงเพื่อส่งเข้าแข่งขันร็อคเกอร์วิคลี่ย์ โดยใช้ห้องอัดเอลิสท์ วิคอาสาจะเป็นคนนำทางให้ โดยที่ต้องวางแผนไม่ให้ใครจับได้

จำนวนคลิป 49 คลิปดู 478 ครั้ง

Groove High

Groove High Ep.1/1 07:30

Groove High Ep.1/1

Groove High

ดู 114 ครั้ง

Groove High Ep.1/2 07:35

Groove High Ep.1/2

Groove High

ดู 50 ครั้ง

Groove High Ep.1/3 07:38

Groove High Ep.1/3

Groove High

ดู 60 ครั้ง

Groove High Ep.2/1 07:34

Groove High Ep.2/1

Groove High

ดู 52 ครั้ง

Groove High Ep.2/2 07:35

Groove High Ep.2/2

Groove High

ดู 43 ครั้ง

Groove High Ep.2/3 07:34

Groove High Ep.2/3

Groove High

ดู 18 ครั้ง

Groove High Ep.3/1 07:36

Groove High Ep.3/1

Groove High

ดู 17 ครั้ง

Groove High Ep.3/2 07:28

Groove High Ep.3/2

Groove High

ดู 18 ครั้ง