สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน

สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน

ข่าวสั้น Motion News · ดู 7 ครั้ง

เขื่อนลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม./วัน

เขื่อนลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม./วัน

ทันข่าวเช้า Good morning Thailand · ดู 14 ครั้ง

หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง

หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง

ทันข่าวเช้า Good morning Thailand · ดู 23 ครั้ง