Doc Club Theater เสวนา City of Ghosts + All About ISIS

Doc Club Theater เสวนา City of Ghosts + All About ISIS

Documentary Club · ดู 8 ครั้ง

สุดเจ็บปวดใจ เมื่อผู้ประท้วงลั่นไล่ผู้ลี้ภัย "ไม่รักเยอรมันก็ออกไปซะ!"

สุดเจ็บปวดใจ เมื่อผู้ประท้วงลั่นไล่ผู้ลี้ภัย "ไม่รักเยอรมันก็ออกไปซะ!"

Documentary Club · ดู 143 ครั้ง

ความหมายและความหลากหลายของ "หนังสารคดี" โดย ณฐพล บุญประกอบ

ความหมายและความหลากหลายของ "หนังสารคดี" โดย ณฐพล บุญประกอบ

Documentary Club · ดู 39 ครั้ง

ช่องรายการ