คลิกดีทำดี

รวบรวมเรื่องราว-ข่าวสาร-กิจกรรมดีๆ ที่สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มาร่วมกันแชร์สิ่งดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมกันนะคะ

จำนวนคลิป 11 คลิปดู 803 ครั้ง

คลิปล่าสุด