การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017  : รุ่น 18 ปี ชาย ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. ทิวไผ่งาม B จ.กรุงเทพฯ Q1-2 (11 Jan 18)

การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017 : รุ่น 18 ปี ชาย ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. ทิวไผ่งาม B จ.กรุงเทพฯ Q1-2 (11 Jan 18)

Basketball Tournaments · ดู 367 ครั้ง

การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017  : รุ่น 18 ปี ชาย ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. ทิวไผ่งาม B จ.กรุงเทพฯ Q3-4 (11 Jan 18)

การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017 : รุ่น 18 ปี ชาย ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. ทิวไผ่งาม B จ.กรุงเทพฯ Q3-4 (11 Jan 18)

Basketball Tournaments · ดู 308 ครั้ง

การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017  : รุ่น 16 ปี หญิง ร.ร. สตรีมหาพฤฒาราม จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ Q3-4 (14 Jan 18)

การเเข่งขันบาสเกตบอล OBEC-MONO Champion Cup 2017 : รุ่น 16 ปี หญิง ร.ร. สตรีมหาพฤฒาราม จ.กรุงเทพฯ VS ร.ร. Traill International จ.กรุงเทพฯ Q3-4 (14 Jan 18)

Basketball Tournaments · ดู 184 ครั้ง

ช่องรายการ