หมวด: การศึกษา » ดนตรี

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied 17:33

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 39 ครั้ง

Part 4 Lesson 3 Pull off 09:31

Part 4 Lesson 3 Pull off

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 85 ครั้ง

Part 4 Lesson 1 Rhythm and Scale mode 18:30

Part 4 Lesson 1 Rhythm and Scale mode

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 129 ครั้ง

Part 4 Lesson 4 Slapping thumb 14:07

Part 4 Lesson 4 Slapping thumb

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 12 ครั้ง