หมวด: การศึกษา » ดนตรี

สอน verse Fingerstyle on C Part 2 19:39

สอน verse Fingerstyle on C Part 2

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 33 ครั้ง

สอน Intro Fingerstyle on C Part 1 20:08

สอน Intro Fingerstyle on C Part 1

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 39 ครั้ง

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied 17:33

Part 4 Lesson 2 Hammer on and Slied

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 110 ครั้ง

Part 4 Lesson 3 Pull off 09:31

Part 4 Lesson 3 Pull off

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 204 ครั้ง

Part 4 Lesson 1 Rhythm and Scale mode 18:30

Part 4 Lesson 1 Rhythm and Scale mode

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 287 ครั้ง

Part 4 Lesson 4 Slapping thumb 14:07

Part 4 Lesson 4 Slapping thumb

Nasorn guitar online @TUTORME

ดู 63 ครั้ง